Kategorie: červenec

Kalendárium: 31. července 1627 – vydání císařského mandátu, počátek exodu českých nekatolíků

Císař Ferdinand II. vydal mandát, který nařizoval nekatolickým stavům v Čechách (pro Moravu byl podobný dokument vydán 9. března 1628) do půl roku přestoupit ke katolictví, nebo do konce května 1628 opustit zemi. Víceméně tím vyvrcholil několik let trvající tlak na … Číst dále

Rubrika červenec, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 23. července 1998 – První transplantace obou plic najednou v ČR

Před čtrnácti lety se v České republice začaly provádět transplantace plic. O rok později, 23. července 1998, byla ve Fakultní nemocnici Motol v Praze provedena první transplantace obou plic současně. Provedl ji tým chirurgů pod vedením profesora Pavla Pafka. Motol … Číst dále

Rubrika červenec, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 22. červenec 1848 – zahájení ústavodárného sněmu

Dne 22. července 1848 započal ve Vídni své jednání ústavodárný říšský sněm. Jeho cílem bylo rokovat mj. o tzv. dubnové ústavě oktrojované císařem Ferdinandem I. 25. dubna. Jednání sněmu ovšem nemohlo splnit očekávání, která do něj byla vložena. Svolaný sněm … Číst dále

Rubrika červenec, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 14. července 1927 – přijetí zákona č. 125/1927 Sb. o organizaci státní správy

Po vzniku samostatného československého státu se musela politická reprezentace vypořádat s otázkou, co udělat s rakousko-uherským dědictvím v oblasti regionální správy. Přijatý recepční zákon zajišťoval kontinuitu s rakousko-uherskou správní organizací, avšak později bylo nutné celý systém reformovat. Proto bylo v roce 1920 zákonem zavedeno zřízení … Číst dále

Rubrika červenec, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 13. července 1943 – vypálení Českého Malína

Od 60. let 19. století zvalo carské Rusko na nevyužitou půdu přistěhovalce, aby na ní tito hospodařili. Několik českých rodin z Rakovnicka, Lounska a Žatecka zakoupilo výhodně půdu ve Volyňském vojvodství a založilo zde roku 1871 obec Český Malín. Obec rychle … Číst dále

Rubrika červenec, kalendárium | 2 komentáře

Kalendárium: 12. července 1260 – bitva u Kressenbrunnu

Před 851 lety se odehrála nedaleko dnešního Groissenbrunnu v Dolním Rakousku bitva mezi vojsky českého krále Přemysla Otakara II. a uherského krále Bély IV. Příčinou sváru byla nadvláda nad Štýrskem. Vojska obou králů stanula na opačných březích řeky Moravy. Postavení … Číst dále

Rubrika červenec, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 11. července 1346 – Karel IV. zvolen římskoněmeckým králem

Karel IV., jeden z nejvýznamnějších panovníků českého království, vystřídal na českém královském trůnu svého otce, Jana Lucemburského. Na trůn nastoupil sice až po jeho smrti v bitvě u Kresčaku 26. srpna 1346, je ale nutné si přiznat, že několik let … Číst dále

Rubrika červenec, kalendárium | Zanechat komentář