Kategorie: červen

Kalendárium: 25. června 1618 – Moravský zemský sněm odmítl spolupráci s českým stavovským povstáním

České stavovské povstání proběhlo v letech 1618–1620. Bylo to povstání českých stavů proti Habsburkům, kteří zde panovali. Povstání vyvrcholilo po pražské defenestraci 21. května 1618, kdy stavové v čele s Jindřichem Matyášem Thurnem vyhodili z oken místodržitelství pražského hradu Viléma Slavatu, Jaroslava Bořitu a … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 24. června 1448 – vznik Poděbradské jednoty

Po té, co 28. října 1439 zemřel český král Albrecht II. Habsburský, zavládlo v zemích Koruny české bezvládí. Moci v českých zemích se tedy ujaly takzvané landfrýdy (z němčiny zemský mír). Každý landfrýd spravoval určitou část území. Jelikož byly landfrýdy jak kališnické, … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář

23. června 1955, 1960 – I. a II. celostátní spartakiáda v Praze

Dne 23. června se na Strahovském stadionu v Praze, největším stadionu světa, konala první spartakiáda, masová sportovní akce navazující na tradici Všesokolských sletů, svým charakterem se však od této tradice silně odlišující, neboť její podtext byl jasně rudý. Tato spartakiáda byla … Číst dále

Rubrika červen, historie, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium 21. června 1621 – Staroměstská exekuce

V časných ranních hodinách dne 21. června roku 1621 započala na pražském Staroměstském náměstí hromadná poprava účastníků protikatolického odboje, namířeného zároveň proti absolutistickým snahám Habsburka Ferdinanda II. Této exemplární čistce iniciované samotným Ferdinandem padlo za oběť 27 účastníků odboje, z nichž lze … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 18. června 1882 – První všesokolský slet

Začátkem roku 1882 vyzvala mateřská jednota pražská všechny tehdejší sokolské jednoty, aby společně oslavily 20. výročí založení Sokola. Dne 16. června 1882 jsou již vítáni první účastníci sletu a hned následujícího dne je provedena finální zkouška jednotlivých sletových skladeb. Večer … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 16. června 1426 – bitva u Ústí nad Labem

Hlavní síly III. křížové výpravy proti husitským Čechám, byly rozdrceny v krvavé bitvě u Ústí nad Labem. Německý a katolický sever Čech tvořil nástupní prostor pro několik vpádů a husitské síly se již dříve pokoušely v oblasti získat převahu – klíčem bylo … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 15. června 1615 – přijetí artikulů „O zachování starožitného jazyka českého a vzdělání jeho“

V Praze se sešel generální sněm za účasti zástupců českých, moravských, slezských a lužických stavů, který kromě politických otázek řešil i otázku jazykovou. V politické rovině šlo o vytvoření konfederace stavů všech zemí Koruny české a o některé další s tím související ustanovení, jako … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář