Kalendárium: 12. dubna 1012 – kníže Jaromír sesazen bratrem Oldřichem

JaromirSmrt Boleslava II. v roce 999 znamenala pro český stát předzvěst úpadku, neboť jeho tři synové začali téměř ihned po jeho smrti usilovat o knížecí stolec. Jeden z bratrů, Boleslav III. se chopil vlády a ze strachu z konkurence začal své bratry pronásledovat. Pro tuto dobu, jíž není možné dnešním měřítkem posuzovat, bylo samozřejmostí řešit spory drastickým způsobem, proto byl Jaromír, druhý ze synů Boleslava II, vykastrován a třetí syn, Oldřich, s velkým štěstím unikl intrikám svéhobratra Boleslava III., který se jej pokusil zabít v lázni.

Tuto problematickou situaci ještě zkomplikoval polský vládce Boleslav Chrabrý, který znesvářených bratrů, a tedy i nestabilní situace v Čechách, obratně využil, vpadl do české kotliny a dokonce v letech 1003 – 1004 se ujal vlády zde. Od roku 1004 v Čechách vystřídal polskou správu kníže Jaromír, avšak tento slabý panovník byl svým silnějším a energičtějším bratrem dne 12. dubna roku 1012 zbaven vlády, oslepen a vypuzen z Čech.

Oldřich po svém nástupu na knížecí stolec musel čelitoldrich_a_bozena neustálému polskému nebezpečí z východu, neboť Morava byla v této době v moci Poláků, ale také silnému tlaku ze strany římské říše, která se snaží využít nestability českého knížectví a pevněji jej připoutat pod svou sféru vlivu. Poláci, kteří ohrožovali Čechy vojenskými výpady, byli vypuzeni z Moravy roku 1018, nebo 1029, a to především zásluhou Oldřichova syna Břetislava. Tento muž, syn Oldřicha a neurozené Boženy (dle pověsti pradlena, je více než pravděpodobné, že skutečně neurozeného rodu byla), velice silný panovník, se chopil vlády po Oldřichově smrti, když se knížecího stolce vzdal jeho slepý a vykastrovaný strýc Jaromír, a to roku 1034.

Kníže Oldřich, mnohdy označovaný díky způsobu nakládání se svými politickými konkurenty za bezohledného, upozornil dějiny na svou osobu nekonvenčním výběrem ženy, ale také životně důležitou centralizací a stabilizací českého státu a navrácením Moravy do českých rukou.

Autor: Jakub Hlavko

Použitá literatura:
ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. Libri: 1999, Praha
TUREK, Rudolf. Počátky české vzdělanosti. Vyšehrad: 1988. Praha
TUREK, Rudolf. Čechy v raném středověku. Vyšehrad: 1982. Praha

Tento příspěvek zařazen v rubrice duben, kalendárium. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam