Kalendárium: 8. ledna 1920 – vznikla národní Církev československá husitská

cirkev-cs-husitskaReformačně založení katoličtí kněží vytvořili vlastní náboženskou společnost, jíž dali název Církev československá; o dva dny nato vydali provolání k národu, aby opustil římskou církev a vstoupil do této národní církve. Na výzvu reagovalo do roku 1921 přes půl milionu katolíků. V čele církve (měla 140 kněží z celkového počtu 8450 katolických duchovních) stál K. Farský; státem uznána 15. září téhož roku.

Mezi Církví československou husitskou a historickým husitstvím není přímá institucionální návaznost. Přívlastek – husitská – je pojmem, charakterizujícím kořeny její teologie. Počátky Církve československé husitské je třeba vidět též v kontextu širšího úsilí křesťanů o dosažení reforem života církevního společenství v proměnlivých podmínkách moderní doby. Vzniku Církve československé husitské připravoval cestu český reformní katolicismus. Počátky těchto reformních snah můžeme hledat v činnosti osvícenských a obrozeneckých kněží. Vyvrcholením jejich reformního úsilí bylo memorandum, předané v  Římě jménem části českého duchovenstva v létě roku 1919 papeži Benediktu XV.

Pokusy o dosažení reformy v náboženské oblasti však byly v té době v rámci stávajících církevních struktur neúspěšné. Kolem kněze ThDr. Karla Farského, vůdčí osobnosti reformistů, se proto shromáždilo radikální křídlo kněží z Jednoty katolického duchovenstva – sdružení Ohnisko, které se následně změnilo v Klub reformních kněží.

Za bezprostřední podnět, vedoucí k zahájení činnosti nové církve, je možno považovat nebývalý ohlas věřících na půlnoční mši, konanou katolickými reformními kněžími o vánocích roku 1919, krátce po vzniku Československé republiky, v českém jazyce, tedy ne latinsky, jak bylo ještě v té době předepsáno. Klub reformních kněží, cítě se poté povolán inspirovat vytvoření samostatné nové církve, nezávislé na církvi římskokatolické, se sešel ke svému valnému sjezdu 8. ledna roku 1920 v Praze na Smíchově a učinil tento radikální krok. Vznik nové církve byl vyhlášen provoláním „Národu československému“ datovaným 10. ledna, které bylo veřejně čteno při bohoslužbách 11. ledna roku 1920 v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze.

V odlišném historickém rámci, v první třetině 20. století, oživila nová církev základní principy středověkého husitského bohosloví v takové podobě, jakou zprostředkovalo české národní obrození katolickým reformistům. Základní teologická linie tu vycházela právě z reformační bohoslužebné tradice, v níž prožívání společenství svátosti večeře Páně úzce souviselo s hlásáním evangelia v rodném jazyce. Dalšími prioritami nové církve bylo zejména uplatňování zásady svobody přesvědčení, spoluúčast laiků na řízení církve a zdobrovolnění kněžského celibátu. Dne 15. září roku 1920 získala nová církev státní schválení pod názvem Církev československá. Protože charakteristiku – husitská – přijala oficiálně až na počátku 70. let minulého století, užívá se pro počáteční období její existence tento její starší název bez přívlastku.

Zdroj:  www.ccshtroubelice.cz

Tento příspěvek zařazen v rubrice kalendárium, leden. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kalendárium: 8. ledna 1920 – vznikla národní Církev československá husitská

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam