Kalendárium: 25. duna 1459 – zpětné přičlenění Mostecka k Českému království

Most[1]Česká koruna, nebo také Koruna království českého, tento termín užívající se pro země podřazené české královské hodnosti se začal užívat již za vlády Jana Lucemburského, ale jméno si získal především za vlády jeho syna Karla IV., kdy tento pojem nabývá neobyčejné vážnosti v celé Evropě. Česká koruna totiž měla díky velice úspěšné Karlově politice dominantní postavení v rámci celé Svaté říše římské a skrývala v sobě České království, markrabství moravské, slezská knížectví, Horní a Dolní Lužici, Horní Falc, markrabství braniborské a Lucemburské vévodství. Avšak již za vlády jeho syna Václava IV. se toto území začalo rozpadat. Zánik České koruny potom můžeme spojit s husitskou reformací, kdy v podstatě všechny vedlejší země tohoto územního konglomerátu nebyly ochotné bojovat za reformní myšlenky „českých sedláků.“

Navíc Zikmund Lucemburský některá česká území propůjčoval, nebo dokonce daroval svýmmapa Ceske koruny za vlady Karla IV. protihusitským spojencům. Jedním z nich bylo také saské vévodství, jemuž dal roku 1422 do zástavy Mostecko. Do jaké míry si Zikmund tímto politickým tahem zajistil podporu saského vévody, je otázka marginální. Důležité však je, že odtržením části českého království, zvláště pak území vnitřního, nikoliv okrajového, znamenalo ohrožení územní integrity celého království.

Až o třicet let později Jiří z Poděbrad po svém zvolení českým králem roku 1458 začal obnovovat pojem Česká koruna v jeho původním rozsahu, a to se mu také víceméně podařilo, i když ze zřejmých důvodů Braniborsko, Horní Falc a mapa Ceske koruny za vlady Jiriho z PodebradLucembursko k tomuto územně-politickému celku již přičleněny nebyly. K Jiřího úspěšné integrační politice patří i zpětné začlenění Mostecka k českému království, což bylo učiněno 25. dubna roku 1459 na jednání se Sasy v Chebu.

Je tedy možné konstatovat, že husitskou reformací rozkolísanou Českou korunu dokázal Jiří z Poděbrad stmelit v jednotný celek a opět tak zajistil její důležité postavení ve střední Evropě.

 

Autor: Jakub Hlávko

Zdroje:
ČAPKA, František: Dějiny zemí koruny české v datech. Praha: Libri. 2006
URBÁNEK, Rudolf. Husitský král. Praha: Vesmír. 1926
www.ao-institut.cz

Tento příspěvek zařazen v rubrice duben, kalendárium. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam