Kalendárium: 15. května 1938 – Manifest „Věrni zůstaneme!“

vernizustanemDne 15. května roku 1938 byl zveřejněn v řadě českých novin manifest za obranu republiky „Věrni zůstaneme!“. Autoři z řad prvorepublikové československé spisovatelské elity v dokument ideově navazovali na květnový manifest spisovatelů z roku 1917 a vyzývali v něm čs. vládu a čs. občany k obraně nezávislosti a celistvosti republiky před narůstajícím ohrožením státní suverenity nacistickým Německem (anšlus Rakouska, karlovarské požadavky Konráda Henleina atp.). V petici vyslovili její autoři myšlenku občanské svobody bez ohledu na politické přesvědčení, rasový původ či náboženské vyznání. Politické strany nabádaly k podřízení svých zájmů zájmům celé společnosti a připomněly význam demokratického Československa v otázce evropského míru. Manifest provázela rozsáhlá podpisová akce, kterou řídil tzv. Petiční výbor věrni zůstaneme (známý především z období protektorátu svou odbojovou činností) pod vedením J. Bělehrádka a doc. J. Fischera. Osudného dne 29. září 1938 bylo pod peticí podepsáno 308 vědeckých, kulturních a uměleckých osobností a přes 1 milion občanů ČSR. [1]

Manifest Věrni zůstaneme (15. 5. 1938):

„Ve jméně národní svobody a státní samostatnosti, vybojované před dvaceti lety, vyzýváme všechny věrné občany Československé republiky: pevně odhodláni, s obětavostí a nezlomnou vírou ve vlastní věc, držme celistvost a nedotknutelnou svrchovanost tohoto jediného našeho státu! Jen v pevné jednotě je naše nepřemožitelnost a síla. Zůstaňme věrni sami sobě, věrni zásadám, z nichž se naše samostatnost zrodila. Přes všechny politické, stavovské a třídní rozdíly semkněme se u víře v demokracii a svobodu, v úctě k právu a k sociální spravedlnosti! Stůjme do všech důsledků za těmito zásadami, vlastními našemu národu a společnými všemu vzdělanému lidstvu! Nedopusťme, aby v naší vlasti byly ohrožovány mravní základy kultury a lidských práv! Nedopusťme, aby věrný občan republiky byl utiskován nebo vylučován z národa pro své přesvědčení, pro svůj původ nebo vyznání! Jako žádal památný květnový manifest z roku 1917, tak žádáme i dnes vládu a pověřené zástupce lidu, aby jednali podle vůle lidu jako mužové nezávislí, pamětlivi jen zájmů celku. Jako tehdy i dnes věříme, že budoucnost patří Evropě demokratické, Evropě národů svéprávných a svobodných, a nikoli panství jedněch nad druhými“. [2]

Autor:  Vašek
zdroje:  [1] Straková, Vladimíra. REFLEXE UDÁLOSTÍ ROKU 1938 V LIDOVÝCH NOVINÁCH [online]. Brno 2008: MASARYKOVA UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky Dostupný z WWW: < http://is.muni.cz/th/185350/fss_m/diplomova_prace.doc >
[2] Herman, Josef.  Divadelní noviny [online].  Dostupný z WWW: <http://www.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=18428>

Tento příspěvek zařazen v rubrice kalendárium, květen. Bookmark the permalink.

One Response to Kalendárium: 15. května 1938 – Manifest „Věrni zůstaneme!“

  1. Pingback: NCDB | Žurnalistika UPOL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam