Author Archives: cornwael

Kalendárium: 30. května 1416 – upálení Jeronýma Pražského

Jeroným Pražský, věrný souputník a přítel Mistra Jana Husa, byl upálen na stejném místě ne břehu Rýna jako jeho velký vzor. Díky možnostem své rodiny získal na svou dobu mimořádné vzdělání. Studoval nejen v Praze, ale i v Oxfordu, získal hodnost Mistra … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium: 12. května 1082 – bitva u Mailberku

Bitva u Mailberku (Mouriberch) v Rakousích, v níž český kníže Vratislav II. rozdrtil rakouské vojsko markraběte Východní marky Leopolda II. Důvodem války mohlo být dlouhodobé vzájemné napadání pohraničních území mezi moravskými údělnými knížaty Konrádem Brněnským a Otou Olomouckým s rakouským Leopoldem, kdy moravská … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium: 11.-14. května 1955 – ustavení Varšavského paktu

Ve Varšavě se Československo spolu s Albánií, Bulharskem, Maďarskem, NDR, Polskem, Rumunskem a SSSR dohodlo na podepsání smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, která je podle místa podpisu označována jako Varšavská smlouva. Národní shromáždění schválilo vstup ČSR 24. května 1955. Varšavská smlouva … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium: 10. května 1868 – začátek táborového hnutí

Na úpatí hory Řípu se konal za účasti 20 tisíc lidí první tábor lidu, který zahajoval tzv. táborové hnutí. Byla zde přijata národní rezoluce požadující rozpuštění sněmu a volbu nového sněmu podle všeobecného hlasovacího práva, který by pak měl vypracovat ústavu … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium: 6. dubna 885 – umírá Sv. Metoděj, arcibiskup moravský

Život věrozvěsta Metoděje byl velmi bohatý a převratný. Narodil se pod jménem Michal kolem roku 815, jako nejstarší syn do početné rodiny byzantského vojenského velitele v Soluni. Jako dědic byl vyslán na studium práv v Konstantinopoli. Po studiu se začlenil úspěšně do … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 3. dubna 1915 – přechod do zajetí c.k. 28. pěšího „Pražského“ pluku

U Dukelského průsmyku přešlo do zajetí cca 1600 mužů 28. pěšího (pražského) pluku. Podobně 27. května t. r. přešlo do zajetí přes 1500 mužů 36. pěšího (mladoboleslavského) pluku. Tyto pluky byly rozpuštěny a vymazány ze seznamu rakousko-uherské armády. K přebíhání docházelo i na jiných místech východní fronty (v době největších … Číst dále

Rubrika kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 1. dubna 1926 – zahájila činnost Národní banka československá

Zahájila činnost Národní banka československá jako základní orgán měnové správy a ústřední cedulová (emisní) banka ČSR. Byla akciovou společností, v čele stál guvernér jmenovaný prezidentem na 5 let. Hlavním úkolem této banky byla správa československé měny, banka měla na 15 let výhradní právo emise … Číst dále

Rubrika kalendárium | Zanechat komentář