Kategorie: duben

Kalendárium: 25. duna 1459 – zpětné přičlenění Mostecka k Českému království

Česká koruna, nebo také Koruna království českého, tento termín užívající se pro země podřazené české královské hodnosti se začal užívat již za vlády Jana Lucemburského, ale jméno si získal především za vlády jeho syna Karla IV., kdy tento pojem nabývá … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 20. dubna 1423 – bitva u Hořic

Na konci dubna 1423 se v bitvě na vrchu sv. Gotharda u Hořic (okres Jičín) utkala dvě husitská vojska v bratrovražedném boji. Východočeského svazu vedený Janem Žižkou z Trocnova zde porazil armádu umírněných českých kališnických pánů v čele s Čeňkem z Vartemberka. Přesné datum bitvy není zcela přesně známé. Prameny uvádějí … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 17. dubna 1969 – Rezignace Alexandra Dubčeka na post prvního tajemníka strany

17. dubna 1969 zasedal na Pražském hradě ÚV KSČ, který přijal rezignaci Alexandra Dubčeka na funkci prvního tajemníka strany. Zasedání se zúčastnilo 182 členů, z toho se 150 vyslovilo pro Dubčekův odchod. Zároveň se ÚV vyslovil 156 hlasy ze 178 … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 16. dubna 2003 – Podpis Smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie

Smlouva o přistoupení byla dohoda mezi 15 členskými státy Evropské unie a 10 zeměmi (ČR, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) žádajícími o vstup do EU, která byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách, symbolicky pod … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 15. dubna 1818 – Založení Národního muzea

Z iniciativy skupiny českých šlechticů (hrabě F. A. Kolovrat-Libštejnský, hrabě Kašpar Šternberk, hrabě František Klebelsberg) bylo v Praze založeno Vlastenecké muzeum v Čechách formou provolání k „vlasteneckým přátelům věd“ (podepsal i nejvyšší purkrabí a prezident českého gubernia, hrabě F. A. Kolovrat). Po dvou letech (v červnu 1820) udělil císař souhlas k založení … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 13. dubna 1950 – začátek Akce K

V noci ze 13. na 14. dubna 1950 vtrhli příslušníci SNB, StB a Lidových milicí do klášterů a řeholních domů. Během akce bylo internováno 2376 řeholníků v koncentračních táborech, mnozí z nich byli vězněni, posíláni do převýchovných táborů a k službě u … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | 2 komentáře

Kalendárium: 12. dubna 1012 – kníže Jaromír sesazen bratrem Oldřichem

Smrt Boleslava II. v roce 999 znamenala pro český stát předzvěst úpadku, neboť jeho tři synové začali téměř ihned po jeho smrti usilovat o knížecí stolec. Jeden z bratrů, Boleslav III. se chopil vlády a ze strachu z konkurence začal své bratry … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář