Author Archives: cornwael

Kalendárium: 26. února 1968 – útěk čs. generála Jana Šejny na západ

Zajímavý aspekt politiky z dob železné opony lze dokumentovat na životním příběhu československého generála Jana Šejny, aneb jak CIA využívala informací zběhlého komunistického kádra, který chápal moc dělnické třídy velice svébytně. Jan Šejna se narodil 12. května 1927 v Radhosticích … Číst dále

Rubrika kalendárium, únor | Zanechat komentář

Kalendárium: 25. únor 1948 – jmenována nová komunistická vláda, konec demokracie v ČSR

Poslední den krize. Dopoledne se konala schůze, na které měl být definitivně ustanoven Ústřední akční výbor Národní fronty a jeho předsednictvo. V Ústředním akčním výboru zasedli jak komunisté, tak představitelé sociální demokracie, osobnosti veřejného a hospodářského života, členové Ústřední rady odborů a zástupci … Číst dále

Rubrika kalendárium, únor | Zanechat komentář

Kalendárium: 23. února 1948 – došlo k ozbrojení komunistických Lidových milicí

Komunistická strana se již delší dobu připravovala na převzetí moci, z toho důvodu vznikly i tzv. Lidové milice. Tato „ozbrojená pěst dělnické třídy“ měla být pojistkou, kdyby se situace nevyvíjela podle komunistického scénáře. Počátkem února 1948 rozhodl ÚV KSČ, aby stranické … Číst dále

Rubrika kalendárium, únor | Zanechat komentář

Kalendárium: 21. února 1894 – skončil proces s Omladinou

Před zvláštním senátem zemského soudu v Praze byly vyhlášeny rozsudky v tzv. procesu s Omladinou. S pomocí policejního provokatéra R. Mrvy (24. prosince 1893 byl zavražděn) probíhalo již od konce srpna roku1893 zatýkání a vyslýchání členů pokrokového hnutí. Zadržení byli soustředěni ve vazbě c.k. trestního soudu … Číst dále

Rubrika kalendárium, únor | Zanechat komentář

Kalendárium: 10. února 1947 – podepsána československo-maďarská mírová smlouva

V Paříži byla tento den podepsána československo-maďarská mírová smlouva. Nejdůležitějšími částmi smlouvy kromě ukončení samotného válečného stavu byla úprava společných hranic. Československo navázalo na zisk Petržalky /na základě Trianonské smlouvy z roku 1920/ připojením další tří vesnic na pravém břehu … Číst dále

Rubrika kalendárium, únor | Zanechat komentář

Kalendárium: 9. února 1972 – zemřel čs. armádní generál Ludvík Krejčí

Ludvík Krejčí se narodil 17. srpna 1890 v Tuřanech u Brna jako nejmladší z osmi dětí v selské rodině. Vystudoval vyškovské gymnázium, byl přijat na Vyšší lesnickou školu v Písku. Po ukončení studia byl v roce 1910 odveden do prezenční … Číst dále

Rubrika kalendárium, únor | Zanechat komentář

Kalendárium: 7.února 1920 – uzavřeno příměří mezi čs. legiemi a bolševiky, započal skutečný návrat domů

Postupný odchod čs. legií z Ruska začal již v průběhu roku 1919. Z počátku se jednalo pouze o několik transportů invalidů a starších příslušníků legií. Během roku odjelo celkem 7 transportů, které odvezly 1.900 legionářů. Koncem roku 1919 proběhla konečná … Číst dále

Rubrika kalendárium | Zanechat komentář