Stanoviska k vybraným tématům

logo SvornostiStanoviska občanského sdružení Svornost k různým tématům ať již politického, kulturního či společenského významu, tak jak byla přijata na 5. sněmu našeho sdružení, který proběhl 5. listopadu 2011 v Brně.

Vymezení vůči totalitaristickým ideologiím

Vymezujeme se vůči všem extrémistickým idejím – obzvláště těm, které v novodobých dějinách českého státu způsobily mnoho utrpení příslušníkům českého národa (nacismus a komunismus). Nepodporujeme dále fašistickou a marxistickou ideologii založenou na nenávisti a bezpráví. Jsme pro demokratickou společnost, kde mají všichni občané stejná práva a povinnosti.

Odpor k EU a přijetí eura

Máme odmítavý postoj k členství naší země v Evropské unii. EU považujeme za přebujelý byrokratický aparát, kde nevládnou demokratické mechanismy a kde nikým nevolení úředníci postupně omezují národní suverenitu jednotlivých členských států. Jsme pro vystoupení ČR ze struktur EU anebo její přeměnu v unii národních států založenou jen na ekonomické spolupráci, bez centrálních regulačních nařízení. Odmítáme přistoupení ČR k evropské měnové unii – jsme proti přijetí eura.

Podpora jaderné energetiky

Podporujeme jadernou energii jako klíčový prvek české energetické nezávislosti a soběstačnosti. Navrhujeme, aby naše země využívala dostupné zdroje energie, tak aby byly využitelné i do budoucna a odmítáme neekonomické a pseudoekologické řešení (fotovoltalické elektrárny na zemědělské půdě, aj).

Svornost a politické strany

Svornost není a současně ani nechce být spojována s jakýmkoliv politických uskupením, stranou či hnutím.

Husitství

Husitství vnímáme jako jednu z nejvýznamnějších epoch naší historie. Národní i náboženský rozměr jejich boje za pravdu měl nezastupitelný význam při genezi moderního českého národa. Odkaz husitství byl základním stavebním kamenem obrozeneckých snah, existence československých legií a byl jedním ze základních ideových prvků první Československé republiky.

Odsun a nároky sudetských Němců

Odsun německých obyvatel po skončení 2. světové války považujeme za logický a nutný krok, který do budoucna odstranil trvalou hrozbu pro jednotu našeho státu a zvýšil stabilitu celé střední Evropy. Tento odsun byl důsledkem aktivní podpory drtivé většiny sudetských Němců pro agresivní politiku nacistického Německa namířené proti samotné existenci Československé republiky. Odmítáme jakékoliv nároky sudetských Němců minulé, současné i budoucí.

Multikulturalismus

Odmítáme multikultaralismus, jako nástroj globalizace. Každý národ si na svém historickém území zaslouží ochranu a prostor pro nezávislý rozvoj své vlastní svébytné hmotné i duchovní kultury. Národní identitu není možné nahradit celosvětově unifikovanou eklektickou směsí bez vnitřního rozměru.

Slovanská vzájemnost

Respektujeme a ctíme naše slovanské kořeny, podporujeme myšlenky slovanské vzájemnosti, jako svobodné a demokratické spolupráce všech slovanských národů na principu rovnosti a přátelství.

Odkaz první republiky

Vážíme si odkazu prezidentů TGM a E. Beneše. Jako i M. R. Štefánika, který se zasloužil o propagaci myšlenek jednotného Československa ve slovenském národě. Vyzdvihujeme  oběti, kterou přinesli pro svůj stát. Jdeme ruku v ruce s tradicí legionářů a vážíme si nasazení jejich životů. Dále si vážíme odvahy a pracovitosti všech lidí, kteří se zasloužili o budování svobodného a demokratického státu v průběhu let 1918-1938

Imigrace

Vítáme všechny zahraniční turisty a cizince přijíždějící se podívat do naší vlasti. Požadujeme však nekompromisní postoj vůči všem, kteří svoji návštěvu spojují s trestnou činností a vůči všem osobám pohybujícím se na našem území neoprávněně. Požadujeme jejich okamžité zajištění a jejich následné vyhoštění na jejich náklady, nebo na náklady zemí jejich původu. Požadujeme vízovou povinnost pro cizince z oblastí mezinárodního napětí. Stejný postup požadujeme i u osob, které se neoprávněně vydávají za zahraniční uprchlíky. Jsme proti přijímání ekonomických uprchlíků a pro zpřísnění kritérií pro uprchlíky politické. Občanství ČR bychom měli považovat za poctu, proto nesmí být udělováno každému. Nabývání a pozbývání státního občanství ČR nesmí být pouze formalitou.

Pozitivní diskriminace

Jsme proti falešnému rovnostářství a pozitivní diskriminaci. Odmítáme nevládní nátlakové spolky, které si osobují právo určovat dobré a špatné a rozhodovat, kdo je před zákonem rovnější.

Tento příspěvek zařazen v rubrice naše stanoviska. Bookmark the permalink.

3 Responses to Stanoviska k vybraným tématům

  1. Václav Kořán says:

    Vymezení proti fašismu a komunismu rozumím ale co neoliberalismus, ten je v pořádku?

  2. David says:

    Demokratická společnost a nezávislý, svobodný český stát jsou spojené nádoby. Snahou českých vlastenců musí být budování a posilování demokratických hodnot.

  3. Šotek says:

    „Jsme pro demokratickou společnost,“ – velká chyba.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam