Rozhovor s Evou Veselou: „Je důležité hlásit se k vlastenectví otevřeně a veřejně“

eva_veselaSvornost Vám přináší rozhovor s paní Mgr. Bc. Evou Veselou, bývalou členku zastupitelstva a místostarostkou města Písku, která je v současnosti volebním lídrem a  předsedkyní Jihočeského krajského sdružení Strany Svobodných Občanů. Žena s vysokým pracovním nasazením, která nepatří mezi ty, co to hned vzdávají. Říká: „V politice je to jako ve sportu – jednou vyhraješ a někdy také prohraješ, ale co tě nezabije, to tě posílí!“ Mimo jiné vede bohatý občanský život, je členkou Sokola, Junáka a dodnes aktivně působí v Českém svazu házené.

Svornost: Považujete se za vlastenku? Jak vypadá vlastenectví ve Vašem životě?

Eva Veselá: Vlastenka jsem. Řídím se zásadou, ke které mne vedli rodiče: Před nikým se neponižovat, nad nikoho se nepovyšovat. Jsem ráda, že jsem Češka. Jako vlastence jsem vychovala i své čtyři děti. Za důležité považuji hlásit se k vlastenectví otevřeně a veřejně.

Svornost: Má vlastenectví vychovávat anebo už nemá moderní společnosti co nabídnout?

Eva Veselá: Má co nabídnout a vychovávat má také. Člověk si má určovat své priority, ale nejdřív se učí. Pokud se naučí, ví a cítí, dokáže v tomto smyslu i vychovávat. V dnešní až nesrozumitelné době plné zvratů a náhlých kontrastů může vlastenectví pomáhat lidem uvědomit si své kořeny, orientovat se a nacházet cestu.

Svornost: První republika se vyznačovala vysokou mírou občanské angažovanosti svých občanů v různých vlasteneckých a sportovních spolcích. Co je podle Vás důvodem, že dnes podobné spolky neexistují anebo nemají takovou podporu?

Eva Veselá: Neseme důsledky stavu, ve kterém občanský osobní názor, statečnost i iniciativa byly považovány za nežádoucí. Současnou situaci vnímám jako stále ještě přechodnou. Kvalitní občanská iniciativa sice existuje, ale měla by být mnohem výraznější a schopnější se prosazovat. Celospolečenským trendem je posilování individualismu, což je zde zčásti kontraproduktivní, zejména v době společenských turbulencí. A nedodržování základních pravidel odrazuje od spolkové činnosti plošně a pak vítězí rezignace.

Svornost: Víme, že jste mimo jiné členkou Sokola a Junáka, myslíte, že tyto organizace stále ještě vychovávají k vlastenectví, tak jako za časů 1. republiky?

Eva Veselá: Zčásti ano.

Svornost: Znáte činnost našeho sdružení? Co si o něm myslíte, jak byste ho hodnotila?

Eva Veselá: Činnost znám. Jsem ráda, že existuje jako projev vůle lidí se spojovat, poznávat historii a působit mezigeneračně s vědomím nutnosti kontinuity. Svornost hodnotím kladně.

Svornost: Účastnila, nebo se pravidelně účastníte nějakých vlasteneckých akcí?

Eva Veselá: Ano, formou demonstrací, pochodů a podobně. Na internetu se účastním diskusí, vyjadřuji podporu názorům a platformám, se kterými souhlasím, snažím se působit propagačně, šířit, propojovat a podobně.

Svornost: Máte nějaký vzor v historii českého národa? (proč)

Eva Veselá: Osobně stavím přímou osobní znalost nad zprostředkovanou, proto upřednostňuji současnost. Zjednodušeně řečeno je pro mne vzorem český národ jako celek, protože pokud tak malý národ dokázal uhájit svoji svébytnost v prostoru mezi Německem a Ruskem, mám velmi kvalitní vzor.

Svornost: Co v dnešní době chybí mladé generaci? Pochválila byste ji za něco?

Eva Veselá: Mladé generaci – kromě toho samého, co chybí každé mladé generaci – dnes chybí řada věcí. Například příliš často možnost vyrůst v úplné rodině, vědomí trvale platných, srozumitelných a spravedlivě vynucovaných pravidel, vědomí zodpovědnosti za své konání. Tato generace je sebevědomá, byť někdy přehnaně. Je zcestovalejší, proto – v souvislosti s dostatkem dostupných informací – i vzdělanější, informovanější a zkušenější. Vnímám u ní výrazný posun k větší nezávislosti, soběstačnosti a vynalézavosti. Problematické je zaměňování svobody jednotlivce s nutností ctít a hájit zákon.

Svornost: Naše společnost žije již 21 let v demokracii. Myslíte si, zde máme skutečnou svobodu a právní stát?

Eva Veselá: Svobodu máme. Pokud však není bráněna, je skrytě nebo zcela zjevně oklešťována. Máme všechny podmínky ji uhájit, k tomu je však nutná občanská statečnost. Právní stát máme, vymahatelnost práva je tristní.

Svornost: Jste političkou, myslíte si, že současní politici (i na regionální úrovni) mají dost národní hrdosti? Myslíte, že dělají dost pro posilování naší národní identity?

Eva Veselá: Myslím, že takoví lidé jsou vzácní a spíše výjimeční. A ti dělají, ostatní minimálně. Národní hrdost je dnes zčásti zaměněna za identifikaci s vítězným sportovním týmem a v době evropské kolektivizace spíše není považovaná za žádoucí. Vítězí myšlenky spojené se ztrátou, deformací či potlačením pocitu příslušnosti ke konkrétnímu národu. Ti, kteří hovoří jinak, jsou považováni až za extrémisty i vzhledem k majoritním politickým tendencím národní hrdost nepodporovat.

Svornost: Neobáváte se, že za několik desítek let našemu národu nezůstanou žádní hrdinové, kteří by bránili svobodu a nezávislost naší vlasti, a náš národ se opět dostane do područí nějaké totalitní vlády?

Eva Veselá: Hrozbu totalitní vlády nelze podcenit nikdy. Z předchozích mých odpovědí lze vysledovat, že dle mého názoru jsou dnes lidé, kteří za své dnešní činy mohou být v budoucnosti považováni za hrdiny. Ale obávám se nástupu totality nenápadné, proto nevyvolávající odpor a vytvářející málo hrdinů.

Svornost: Co si myslíte o strašáku naší civilizace – islámu? Je to opravdová hrozba anebo se toto téma jen přeceňuje?

Eva Veselá: Jsem toho názoru, že člověk jako tvor sociální těží ze vzájemné spolupráce. Strašák islámské civilizace vnímám jako uměle vykonstruovaný, zneužívaný a vcelku snadno řešitelný. Problém existuje, ale otázka zní, zda existuje majoritní vůle ho odstraňovat.

Svornost: Jak vnímáte postavení ČR v rámci Evropské unie?

Eva Veselá: Jako problematické. V EU neplatí proklamovaná rovnocennost, systém má řadu zásadních defektů. Ty jsou stále zjevnější a jejich konkrétní negativní dopady jsou jasně viditelné i u nás. Jsem ráda, že ČR má vlastní měnu. Myslím, že vztah občanů ČR k EU je silně zkreslen jejich nedostatečnou informovaností. Jsem pro vystoupení z pseudosystému, který vnímám nyní více jako mocenské násilí.

Děkujeme paní předsedkyni za rozhovor a přejeme jí hodně úspěchů v osobním i profesním životě. Za Svornost rozhovor připravil Aleš Procházka.

E.V. podporuje mladé sportovce (E.ON Junior Cup)Eva Veselá na republikovém sněmu Strany svodných občanů, 2010Den válečných veteránů, 11. 11. 2010Eva Veselá s veterány, Den válečných veteránů 2010

Tento příspěvek zařazen v rubrice Blog, rozhovory. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam