Představujeme: Klub přátel pplk. Karla Vašátky

znak_vasatkoKlub přátel pplk. Karla Vašátky – 2. roty, 1. Česko – Slovenského střeleckého pluku je občanské sdružení, které si předsevzalo udržovat a šířit vzpomínky na československé legie z doby první světové války. A to především publikační činností, ať již na vlastních internetových stránkách nebo v tištěné podobě, sběratelskou činností dobových předmětů po československých legionářích a dobové literatury, přednáškovou činností a v neposlední řadě pořádáním pietních aktů, výstav a účastí na vojensko – historických rekonstrukcích.

Sdružení bylo založeno v roce 2009, jehož členskou základnou se stala podstatná část dlouholetých členů KHV Čs. úderníci, kteří se pod Klubem přátel pplk. Karla Vašátky chtěli zaměřit pouze na historii československých legií. Do dnešní doby se Klub pplk. Karla Vašátky spolupodílel na řadě výstav, např. v Hradci Králové či v Trutnově. Každoročně pořádá pietní akt k výročí narození pplk. Karla Vašátky v obci Litohrady a řadu dalších pietních aktů při různých příležitostech spolupořádá či se jich aktivně účastní. Členové sdružení se v dobových uniformách opakovaně zúčastnili odhalování pomníků čs. legionářům v Rusku a vystupovali na mezinárodní vědecké konferenci na Slovensku. Dále naše sdružení uspořádalo přednášky pro základní školy a každoročně dojíždí na dětské tábory, kde dětem nejen přednáší, ale i vytváří program, při němž se snaží mladé generaci přiblížit skutečný život čs. legionářů. V neposlední řadě se sdružení každoročně účastní několika vojensko – historických rekonstrukcí bitev.

Vasatko_02Vasatko_05Vasatko_09Vasatko_10

Na podzim roku 2009 byl spuštěn internetový portál s diskuzním fórem, na kterém se snažíme přiblížit široké veřejnosti problematiku československých legií. Podstatnou činností klubu je tedy činnost publikační zpřístupňovaná především na internetových stránkách www.karelvasatko.cz. Na stránkách najdete například odborné články o čs. legiích, popis výstroje a výzbroje s příslušnou fotodokumentací, popis legionářských jednotek či dobové fotografie. Dále zde naleznete seznam legionářské literatury či životopisy některých legionářů a řadu dalších informací.

Ve sbírkách našich členů je k dispozici velice obsáhlá legionářská knihovna, která vedle knih obsahuje i časopisy, dobové tiskoviny a mapy. Dále máme pro studijní a výstavní účely k dispozici i velmi obsáhlý fotografický fond zachycující ruské, francouzské, italské, srbské le­gie a fotografie z bojů na Slovensku v letech 1918 – 1919. Pro výstavní účely máme k dispozici řadu originálních uniforem, dobovou výzbroj a výstroj, legionářské medaile a řády atd.

Vasatko_01Vasatko_11Vasatko_12Vasatko_13

Členové našeho klubu se prezentují na veřejnosti v uniformách tří legií. Nejpočetnější skupinu tvoří Československé legie na Rusi, které náš klub představuje v uniformách 2. roty České družiny, později 1. československého střeleckého pluku a v uniformách Úderného praporu (2. čs. střelecké divize). Dále disponujeme kopiemi uniforem 21. Čs. střeleckého pluku francouzských legií a originálními uniformami italských legionářů. V dobových unifor­mách se účastníme různých pietních aktů a bojo­vých rekonstrukcí, při kterých je vzpomínáno na čs. legionáře a padlé za první světové války.

Vasatko_03Vasatko_04Vasatko_06Vasatko_08

Proč si právě v názvu klubu připomínáme Karla Vašátka? Pplk. Karel Vašátko byl jedním z mnoha čs. legionářů, avšak byl to právě on, kdo svými činy prokázal všechny rysy čestného člověka, dobrého Čecha a obětavého bojovníka za československou samo­statnost. Karel Vašátko se však do své svobodné vlasti nikdy nevrátil, neboť zemřel na následky těžkých zranění z bitvy u Zborova. Takových jako byl Karel Vašátko však bylo více a naše sdružení se pod jménem jednoho velikána naší historie bude pokoušet připomenout odkaz i těch ostatních, na které se v dnešní době bohužel zapomíná a jejich odkaz budoucím generacím tak upadá. Nejeden legionář totiž právě pro budoucí generace zaplatil daň nejvyšší.


… na závěr ještě pár otázek na předsedu Klubu přátel pplk. Karla Vašátka Jiřího Charfreitaga

Jak dlouho se této činnosti věnuješ?

O československé legie jsem se začal zajímat před 10 lety a od té doby se snažím sbírat vše, co má souvislost s čs. legiemi, od knih, přes  fotografie až po dobové uniformy atd.

Jaký byl impulz, že ses o čs. legie začal zajímat?

Od malička jsem slýchal, že můj pradědeček bojoval za První světové války s bolševiky v Rusku a domů se vracel z této války kolem celého světa. V patnácti letech jsem potkal skupinu lidí, kteří se o historii čs. legií zajímali, a tak jsem se s nimi začal scházet a zjišťovat, co to vlastně legie byly.

Co pro tebe osobně znamenají čs. legie?

Je to pro mě především symbol odhodlání, odvahy a vlastenectví. V době kdy se zdálo nemyslitelné odtrhnout se od Rakousko–uherské říše, v době, kdy přeběhnutí na stranu Spojenců se trestalo smrtí, odvážní čeští mužové vstupovali po stovkách do vznikající dobrovolnické armády. Následně několik let bojovali na straně Spojenců. Mnozí se dočkali vysněného cíle, a to návratu do  samostatného Československa, jiní za něj položili život.

Jaké je podle tebe v České republice povědomí o čs. legiích?

V současné době je v České republice povědomí o čs. legiích velice nízké. Je to důsledek nacistické okupace a pozdějšího komunistického režimu, který tvrdě potlačoval povědomí o prvním odboji a často i perzekuoval jeho účastníky. V nemalé míře za tento stav může i české školství, kdy výuka dějepisu na školách je značně nedostatečná, resp. prostor daný posledním 100 letům naší historie je minimální.

.. a jak tedy ono povědomí o čs. legiích zvýšit?

Především mladá generace by měla mít možnost se dozvědět, jak vznikl stát, ve kterém dnes žijí. Za jaké ideály bojovali jejich předci.  Jako vhodnou cestu vidím to, aby se v rámci školních osnov zvětšil prostor pro naše novodobé dějiny, aby se lidé poučili ze své historie. Tím by se snad do společnosti mohla navrátit láska ke své vlasti, čestnost, odvaha a víra ve spravedlnost.

Jaké jsou vize Vašeho klubu do budoucna?

Určitě budeme pokračovat s pořádáním přednášek pro širokou veřejnost, pořádáním tematických výstav a rozšiřováním našich internetových stránek. Na příští rok plánujeme ve spolupráci s dalšími spolky rekonstrukci bitvy u Zborova u příležitosti 95. výročí této slavné bitvy. Dále se snažíme o vybudování co nejvěrnějšího dobového tábora, který budeme představovat veřejnosti na různých akcích. Budeme také pořádat další vědomostní soutěže o hodnotné věcné ceny, čím se snažíme, aby lidé aktivně vyhledávali informace o čs. legiích, neboť to je také cesta, která má na lidi větší dopad než pouhé pasivní přijímání informací.

Díky za rozhovor a přejeme hodně úspěchů do budoucna a pro případné zájemce také kontakt: karelvasatko@gmail.com , tel: 724 667 979

Tento příspěvek zařazen v rubrice Informace, představujeme. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam