Kalendárium: 4. června 1920 – Podpis Trianonské smlouvy

Jednání v TrianonuDnes je tomu 90 let od podepsání Trianonské mírové smlouvy, jež je součástí Versailleského mírového systému, která byla podepsaná v Trianonském paláci zámku ve Versailles. Signatáři této smlouvy byly na jedné straně Velká Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Spojené státy americké a dalších 12 států, které se ke smlouvě připojily (Belgie, Čína, Československo, Jugoslávie, Kuba, Nikaragua, Panama, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Siam), a na druhé straně Maďarskem jakožto zástupcem poraženého Rakouska-Uherska.

Smlouva se skládala ze 14 kapitol, které dohromady obsahovaly 364 paragrafů, dále z protokolu a deklarace. Ve druhé kapitole, tedy v paragrafech 27 až 35, smlouva deklarovala hranice nově vzniklého Maďarska po rozpadu rakousko-uherské monarchie, a tím pádem i hranice ostatních států, které byly součástí monarchie, tedy Československé republiky, Jugoslávie, Rakouska a Rumunska. Smlouva však hranice skutečně jen deklarovala, jelikož stanoveny byly už rozhodnutím nejvyšší rady ze dne 12. června 1919, které Národní shromáždění přijalo dne 7. listopadu 1919. Pro Československou republiku byla Trianonská smlouva významná především tím, že Maďarsko, které zastupovalo již zaniklou monarchii, uznalo naprostou autonomii Československé republiky, schválilo přidružení Podkarpatské Rusi k Československé republice, zavázalo se platit válečné reparace a vzdalo se veškerých územních nároků. O tomto pojednává především třetí kapitola Trianonské smlouvy v paragrafech 36 až 78. Obdobně se Maďarsko zavázalo vůči ostatním nově vzniklým státům a zároveň se zavázalo k udržení vlastní suverenity, což v praxi znamenalo nemožnost spojit se v budoucnosti opět s Rakouskem.

Hranice nástupnických států Rakouska-UherskaSmlouva vstoupila v platnost po ratifikaci výkonnými orgány Maďarska a spojeneckých mocností, tedy Francie, Itálie, Velké Británie a Japonska, ke které došlo 26. června 1921. Spojené státy americké odmítly tuto smlouvu ratifikovat a 29. srpna 1921 podepsali s Maďarskem smlouvu vlastní.

Maďarskému lidu, podněcovanému vládou, znění Trianonské mírové smlouvy i dalších poválečných smluv nevyhovovalo a veřejně proti němu vystupoval, někdy i velmi ostře. V maďarském deníku Pésti-Napló se psalo například: „Všichni občané bez ohledu na národnost volají k nebesům, že tento mír, který jim byl vnucený, není pro ně mírem, nýbrž znamená hanebnou smrt.“ Tato nespokojenost s poválečným vyrovnáním Maďarska vedla v důsledku k inklinaci k fašismu, který se začínal prosazovat v Itálii. Vzhledem k dobrým vztahům podepsalo Maďarsko s Itálií roku 1927 přátelskou smlouvu, na základě které proti ustanovení Trianonské smlouvy zásobovala Maďarsko výzbrojí.

Autor: Jaroslav Žákech

Zdroje:
Romsics, I.: Trianonská mierová zmluva: Bratislava, Kalligram, 2006, s. 240
Treaty of Trianon. In Wikipedia [cit. 3. 6. 2010].
Treaty of Trianon. In The World War I Document Archive [cit. 3. 6. 2010].

Tento příspěvek zařazen v rubrice červen, kalendárium. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam