Kalendárium: 3.-7. června 1421 – Zemský sněm v Čáslavi

husite-caslavsky-snem[1]Ve dnech 3.-7. června roku 1421 se uskutečnil v Čáslavi zemský sněm, který svou autoritou přesáhl předchozí i následující rokování tohoto typu. Převýšil totiž dokonce královský majestát, a to tím, že rozhodoval nejen o světských záležitostech týkajících se fungování státu, ale pojednával i o věcech duchovních.

Vzhledem k faktu, že svolání tohoto sněmu vycházelo z iniciativy českých utrakvistů, odmítli se jej zúčastnit vedlejší země České koruny (ovšem zástupci Moravy se účastnili), i když je zajímavé, že přítomni byli i zástupci katolické šlechty a i zástupci strany Zikmundovy. Jejich účast může být vysvětlována úsilím ovlivnit rokování, ale také pohnutkami výzvědnými.

Tento zemský sněm po pěti dnech svého konání dospěl k několika zásadním závěrům. Shrnuty jsou v zápisu z tohoto sněmu a pro zajímavost je zde poskytnut jeden výňatek z prologu poukazující na vlastní pohnutky vedoucí ke konání celého sněmu: „ty neřády v řád, a ty búře v klid a ve svornost uvesti.

V otázce postoje k samozvanému králi Zikmundovi Lucemburskému bylo rozhodnuto jasně.

Jeho korunovace (28. července 1420) byla prohlášena za neplatnou a zároveň byl hned v několika bodech obviněn ze zločinů proti státu.

Do chvíle zvolení nového krále byla ustanovena (na svou dobu velice demokratická) prozatímní vláda o dvaceti členech, v níž byl zastoupen panský, rytířský i měšťanský stav. Dokladem nově strukturované či alespoň se strukturující společnosti bylo nejpočetnější zastoupení měšťanského stavu. Tato prozatímní vláda se sice ve skutečnosti nedostala k moci, důležitá je však sama intence takovýto orgán vytvořit.

Hlavním a nejznámějším bodem tohoto jednání bylo schválení čtyř pražských artikulů. Ve své podstatě šlo o vytvoření jednotného politického programu všech husitů.

Jejich znění:

  • Najprvé: aby slovo Božie po království Českém svobodně a bez překážky bylo kázáno.
  • Druhé: aby velebná svátost těla a krve Božie pod oběma zpósobama svobodně byla dávána.
  • Třetí: že mnozí kněžie a mnišie světským právem panují… aby takovým kněžím to neřádné panovánie odjato… aby… příkladně živi byli a navedeni k stavu Kristovu a apoštolskému.
  • Čtvrté: aby všichni hřiechové smrtedlní a zvláště zjevní… v každém stavu byli stavováni a kaženi.

V závěru ještě jeden citát z pojednání tohoto sněmu:

…všichni vespolek za jeden člověk na tom sněmu se ustanovivše…“ Uvědomme si, že síla svornosti je obrovská, jakmile však začnou vítězit parciální cíle, vždy dojde k 30. květnu roku 1434.

Autor: Kuba

Zdroje: Čornej, P.: Lipanské ozvěny, 1995, H&H. Jinočany
www.husitstvi.cz, www.psp.cz

Tento příspěvek zařazen v rubrice červen, kalendárium. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam