Kalendárium: 26. května 1612 – návrat Moravy do soustátí zemí Koruny české

Morava3Moravské stavy na svém zemském sněmu v Brně potvrdily Markrabství moravské jako integrální součást zemí Koruny české. Sněmu se zúčastnili i významní hosté, jako např. arcikníže Maxmilián, bratr císaře římského a nového, ještě nekorunovaného, krále českého Matyáše. Dokument potvrzující tento akt byl již dříve projednán generálními stavy v Praze. Byl smlouvou zástupců obou části naší země a upravovala jejich vzájemný vztah. Důvodem byla snaha moravských stavů o posílení zemské autonomie. V žádném případě ovšem nešlo o pokusy rozdělit naši zemi, součástí usnesení stavů byla zároveň deklarace o nerozdělitelnosti svazku mezi Čechami a Moravou.

Tato vazba si prošla v historii jistým vývojem. Přes pokusy německých panovníků oslabit moc a sílu Českého knížectví a království tím, že se vytvoří Markrabství moravské jako říšské léno, se podobné snahy z venku u nás nesetkali s dostatečnou vůli. Konec jakýmkoliv pochybnostem učinil Karel IV., který už na začátku své vlády jasně kodifikoval vztahy mezi Corona regni Bohemiae a Svatou říší římskou a i mezi jednotlivými jeho částmi navzájem, kdy Morava podléhala jako „utile et immediatum dominum“ českému králi.

Nelze to chápat jako nadřazenost jedné části nad druhou, protože již v samém počátku naší historie raně středověká doktrína „translatio regni“, která byla nezpochybnitelnou součástí ideje přemyslovského českého knížectví, chápala kontinuitu Velké Moravy a ranně přemyslovských Čech. Nejednalo se podle ní o nový stát, ale pouze o přenesení státnosti z Moravy do Čech. Nikdo od samého počátku naší státnosti nezpochybňoval Velkou Moravu jako kolébku naší, jak národní, tak i kulturní identity.

Připravil: Ing. Zdeněk Padovec

Zdroj: http://libri.cz

Tento příspěvek zařazen v rubrice kalendárium, květen. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam