Kategorie: kalendárium

Kalendárium: 21. května 1918 – Rumburská vzpoura

„Jen buďme svorni bratři, jeden za všecky, všichni za jednoho! Naše věc je svatá, naše věc je spravedlivá a tak jsem jist, že se k nám ostatní vojsko připojí. Dnes potáhneme na Hajdu, kde je setnina 18. pěšího pluku našich českých bratří z Hradce Králové, kteří se … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium: 18. května 1899 – Založení Českého výboru pro hry olympijské

V Praze dne 18. května roku 1899 byl založen zásluhou dvou zkušených sportovním organizátorů J. Gutha-Jarkovského a Josefa Rösslera-Ořovského Český výbor pro hry olympijské. Již Jan Amos Komenský podporoval myšlenku návratu k olympijským hrám, k antické tradici se také hlásil … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendarium: 17.května 1917 – Manifest českých spisovatelů

V době, kdy se pomalu chýlila ke konci fáze národního obrození,  kterou dnes nazýváme ofenzivní, byl sepsán, více jak dvěmi sty českých spisovatelů podepsán a následně zaslán a publikován takzvaný manifest českých spisovatelů, který byl adresován českým poslancům ve Vídni, … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium:16. května 1868 – Položení základních kamenů k Národním divadlu

Národní divadlo – nositel kulturního odkazu českého národa, při pohledu na Masarykovo nábřeží v Praze  je možné spatřit kdejakého českého turistu kolem budovy Národního divadla se procházejícího, jak apaticky pozoruje její pískovcové stěny. Málokdo si při pohledu na tento architektonický skvost … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium: 15. května 1938 – Manifest „Věrni zůstaneme!“

Dne 15. května roku 1938 byl zveřejněn v řadě českých novin manifest za obranu republiky „Věrni zůstaneme!“. Autoři z řad prvorepublikové československé spisovatelské elity v dokument ideově navazovali na květnový manifest spisovatelů z roku 1917 a vyzývali v něm čs. vládu a čs. občany … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | 1 komentář

Kalendárium: 14. května 1855 vydána Babička Boženy Němcové

Když Božena Němcová v zimě na přelomu let 1854 -1855 hledala pro svůj román Babička, nesoucí podtitul Obrazy venkovského života, nakladatele, stal se jím po určitých obtížích Jaroslav Pospíšil, pražský tiskař a nakladatel, který již vydal Boženě Němcové v letech … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář

Kalendárium: 12. května 1082 – bitva u Mailberku

Bitva u Mailberku (Mouriberch) v Rakousích, v níž český kníže Vratislav II. rozdrtil rakouské vojsko markraběte Východní marky Leopolda II. Důvodem války mohlo být dlouhodobé vzájemné napadání pohraničních území mezi moravskými údělnými knížaty Konrádem Brněnským a Otou Olomouckým s rakouským Leopoldem, kdy moravská … Číst dále

Rubrika kalendárium, květen | Zanechat komentář