Kategorie: leden

Kalendárium: 18. ledna 1409 – vydán Dekret kutnohorský

Václav IV. vydal v Kutné Hoře (podepsán ve Vlašském dvoře) mandát, známý jako Dekret kutnohorský, jímž se z moci českého krále zásadně změnily poměry na pražské univerzitě. Zatímco do této chvíle měl každý ze čtyř národů jeden hlas, nyní získal český národ tři … Číst dále

Rubrika kalendárium, leden | Zanechat komentář

Kalendárium: 16. ledna 1969 – Jan Palach se upálil na protest proti komunistickému režimu

Poté, co si lidé na přítomnost okupačních vojsk začali zvykat, upadali do letargie a propadali pocitu, že s tímto stavem nemohou nic dělat, nechtěl se s touto situací smířit. Pravděpodobně přemýšlel, jak lidi probudit, jak docílit toho, aby se neuzavírali … Číst dále

Rubrika kalendárium, leden | Zanechat komentář

Kalendárium: 15. ledna 1945 – bitva u Jasla

Tato bitva byla největším a nejúspěšnějším bojovým vystoupením československého dělostřelectva vůbec. Co tomu předcházelo. Počátkem ledna roku 1944 byla stažena z fronty 1. československá samostatná brigáda z důvodů značných ztrát v bojích na Dněpru, u Bílé Cerkve aj. Ale koncem ledna 1944 se již zase účastní … Číst dále

Rubrika kalendárium, leden | Zanechat komentář

Kalendárium: 14. ledna 1092 – zemřel první český král Vratislav I.

Vratislav II.  byl panovník českých zemí z rodu Přemyslovců. Vládl jako český kníže Vratislav II. od 28. ledna 1061 do dubna 1085 a jako král Vratislav I. pak do své smrti 14. ledna 1092. Vratislav byl synem Břetislava a Jitky. … Číst dále

Rubrika kalendárium, leden | Zanechat komentář

Kalendárium: 13. ledna 845 – křest 14 českých knížat v Řezně

Ludvík čtrnácti z [celkového počtu] knížat Čechů, kteří žádali o přijetí křesťanského náboženství, vyhověl a v oktávě Epifanie (13. Ledna) je přikázal pokřtít (Fuldské anály 845). Ludvík … vytáhl kolem poloviny měsíce srpna s vojskem proti moravským Slovanům, kteří vyvolali vnitřní rozbroje. … Číst dále

Rubrika kalendárium, leden | Zanechat komentář

Kalendárium: 12. ledna 1861 – zemřel spisovatel a jazykovědec Václav Hanka

Osobnost Václava Hanky byla a je chápána v našem prostředí hodně schematicky. A tak se už četné generace českých žáků a studentů učí na školách různých stupňů, že to byl falzátor či falzifikátor, tedy padělatel známých Rukopisů (královédvorského a zelenohorského). … Číst dále

Rubrika kalendárium, leden | Zanechat komentář

Kalendárium: 10. ledna 1356 – přijata Zlatá bula Karla IV.

Zlatá bula Karla IV. byla schválena na říšských sněmech 10. 1. 1356 v Norimberku (23 článků) a 25. 12. 1356 v Metách (7 článků). Tento základní říšský zákon stanovil nové regule pro volbu římskoněmeckých králů: zásadu podřízenosti menšiny většině (ze … Číst dále

Rubrika kalendárium, leden | Zanechat komentář