Kategorie: březen

Kalendárium: 22. března 1808 – zemřel Václav Matěj Kramerius

Václav Matěj Kramerius, nejvýznamnější lidový buditel počátečního období národního obrození, zasvětil svůj neobyčejně plodný život obětavé vlastenecké a osvětové práci mezi českým lidem. Stál u zrodu novodobé české žurnalistiky a byl významným českým nakladatelem. Osobnost mladého Krameria, syna klatovského krejčovského … Číst dále

Rubrika březen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 21. března 1942 – padl poslední ze Tří králů škpt. Václav Morávek

Dne 21. března 1942 po hrdinném boji s gestapem padl člen odboje a nejmladší ze skupiny Tří králů štábní kapitán Václav Morávek. Václav Morávek se narodil 8. Srpna 1907 v Kolíně, v roce 1923 odmaturoval na místním gymnáziu a nastoupil na Vojenskou akademii … Číst dále

Rubrika březen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 20. března 1935 – vznik Rady pro opevňování a Ředitelství opevňovacích prací

Myšlenka na opevnění Československa se poprvé objevila v březnu  roku 1920 se vznikem komise pro opevnění čs. státu. Čelním představitelem se stal generál František Škvor. Jednalo se nejspíše pouze o formální akt i vzhledem k tomu, že se v roce … Číst dále

Rubrika březen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 19. března 1920 – Vydán branný zákon – vznik pravidelné československé armády

V roce 1918 se vznikem samostatného Československa bylo třeba řešit i otázku bezpečnostního zajištění našeho obnoveného státu, tj. zejména brannou moc a vojenskou správu země. Mladé Československo se nacházelo v bezprostředním ohrožení své celistvosti ze strany Polska (válka o Těšínsko) a … Číst dále

Rubrika březen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 18.-21. března 1547 – svoláním sněmu opozičních stavů vyvrcholilo první stavovské povstání

Přes králův zákaz se konal v Praze sněm opozičních stavů, který přijal tzv. přátelské snesení (57 článků), v němž formuloval svůj program: 1. králi odejmout výhradní právo svolávat sněm, povolovat krajské sjezdy a velké obce; 2. zemské úředníky jmenovat podle návrhu stavů; 3. rozšířit pravomoc zemského soudu; … Číst dále

Rubrika březen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 16. března 1939 – vyhlášení Protektorátu Böhmen und Mähren

Adolf Hitler vydal v Praze výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (č. 75/1939 Sb.). Protektorátu byla odepřena státní povaha a stal se integrální součástí Německé říše. Nastala otevřená teroristická německá diktatura, zabezpečovaná rozsáhlým donucovacím aparátem. Protektorát neměl žádnou mezinárodně právní způsobilost k jednání (i když byla formálně … Číst dále

Rubrika březen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 15. března 1939 – konec druhé Československé republiky a začátek okupace

Během dne okupovala vojska nacistického Německa české země tzv. druhé republiky (na odpor se postavili vojáci 3. praporu 8. slezského pluku v Místku). Do 15. dubna byla výkonná moc svěřena vojenské správě v čele s vrchním velitelem německé armády generálem W. Brauchitschem. V Čechách byl výkonnou mocí pověřen … Číst dále

Rubrika březen, kalendárium | Zanechat komentář