Author Archives: Faethor

Kalendárium: 25. duna 1459 – zpětné přičlenění Mostecka k Českému království

Česká koruna, nebo také Koruna království českého, tento termín užívající se pro země podřazené české královské hodnosti se začal užívat již za vlády Jana Lucemburského, ale jméno si získal především za vlády jeho syna Karla IV., kdy tento pojem nabývá … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 12. dubna 1012 – kníže Jaromír sesazen bratrem Oldřichem

Smrt Boleslava II. v roce 999 znamenala pro český stát předzvěst úpadku, neboť jeho tři synové začali téměř ihned po jeho smrti usilovat o knížecí stolec. Jeden z bratrů, Boleslav III. se chopil vlády a ze strachu z konkurence začal své bratry … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 10. dubna 1878 – Narození Eduarda Štorcha

Eduard Štorch se narodil v Ostroměři u Hořic 10. dubna 1878. Dětství prožil díky častému stěhování rodiny na mnoha místech východních Čech. Po absolvování reálného gymnázia a Učitelského ústavu (1897) v Hradci Králové nastoupil na dráhu učitele, kterou vykonával ve východních Čechách … Číst dále

Rubrika duben, kalendárium | Zanechat komentář

23. června 1955, 1960 – I. a II. celostátní spartakiáda v Praze

Dne 23. června se na Strahovském stadionu v Praze, největším stadionu světa, konala první spartakiáda, masová sportovní akce navazující na tradici Všesokolských sletů, svým charakterem se však od této tradice silně odlišující, neboť její podtext byl jasně rudý. Tato spartakiáda byla … Číst dále

Rubrika červen, historie, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium 21. června 1621 – Staroměstská exekuce

V časných ranních hodinách dne 21. června roku 1621 započala na pražském Staroměstském náměstí hromadná poprava účastníků protikatolického odboje, namířeného zároveň proti absolutistickým snahám Habsburka Ferdinanda II. Této exemplární čistce iniciované samotným Ferdinandem padlo za oběť 27 účastníků odboje, z nichž lze … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 18. června 1882 – První všesokolský slet

Začátkem roku 1882 vyzvala mateřská jednota pražská všechny tehdejší sokolské jednoty, aby společně oslavily 20. výročí založení Sokola. Dne 16. června 1882 jsou již vítáni první účastníci sletu a hned následujícího dne je provedena finální zkouška jednotlivých sletových skladeb. Večer … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář

Kalendárium: 3.-7. června 1421 – Zemský sněm v Čáslavi

Ve dnech 3.-7. června roku 1421 se uskutečnil v Čáslavi zemský sněm, který svou autoritou přesáhl předchozí i následující rokování tohoto typu. Převýšil totiž dokonce královský majestát, a to tím, že rozhodoval nejen o světských záležitostech týkajících se fungování státu, ale … Číst dále

Rubrika červen, kalendárium | Zanechat komentář