Kalendárium: 25. listopadu 1992 – přijetí zákona č. 542/1992 Sb. o zániku ČSFR

ceska-a-slovenska-federativni-republikaDnes je tomu právě 17. let ode dne kdy poslanci Federálního shromáždění přijali ústavní zákon č. 542 o zániku ČSFR. Udělali tím konečnou tečku za existencí společného státu Čechů a Slováků. Tento stát vznikl na troskách Rakouska-Uherska jako stát dvou blízkých slovanských národů a přes všechny historické peripetie vydržel bezmála třičtvrtě století. Bohužel po změně režimu vypluli na povrch spory podporované zejména částí Slovenské reprezentace, byť většina občanu státu byla proti rozdělení. Zejména v Českých zemích se na Československo pohlíželo jako na stát, který navazuje na staré České království a snad všichni Češi se tímto státem identifikovali. Na Slovensku byla situace trošku odlišná, zejména díky krátké a smutné existenci Slovenského štátu (1939-1945). Nakonec jsme se rozešli každý svou cestou a možná ku prospěchu obou. Dodnes je zřejmá blízkost našich národů a vzájemná podpora jak v kulturní tak i politické oblasti.

Členění moci
V období federace byla nejvyšším legislativním orgánem státu 300-členné Federální shromáždění. To se dále členilo na 150-člennou Sněmovnu lidu, kde českou část reprezentovalo 99 poslanců a slovenskou 51 poslanců (tato čísla byla proporcionálním vyjádřením početnosti obou národů) a Sněmovnu národů, kde měli jak Češi tak i Slováci rovným dílem 75 poslanců. Federální shromáždění bylo zrušeno se zánikem federace.
Nejvyšším orgánem v rámci české části federace pak byla Česká národní rada, která se později transformovala do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (Senát jako druhá komora Parlamentu ČR byl ustaven později). Na Slovensku pak obdobnou funkci zastávala Slovenská národní rada, přejmenovaná následně na Národní radu Slovenskej republiky.

Politická strana sněmovna lidu FS sněmovna národů (ČR) sněmovna národů (SR)
Strana demokratickej ľavice (SDL) 10 13
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 6 8
Maďarské Kresťanskodemokratické hnutie, Coexistentia 5 7
koalice ODS a KDS 48 37
KDU-ČSL 7 6
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) 24 33
Levý blok (KSČM, Strana demokratické levice) 19 15
Liberálně sociální unie (LSU) 7 5
ČSSD 10 6
neorg.
SPR-RSČ 8 6
Slovenská národná strana (SNS) 6 9
Sociálně demokratická strana Slovenska (SDSS) 0 5
Celkem 150 75 75

Hlasování

Politická strana pro proti zdrž. nehl. nepřít. celkem:
Strana demokratickej ľavice (SDL) 2 4 14 3 0 23
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 0 7 5 2 0 14
Maďarské Kresťanskodemokratické hnutie, Coexistentia 0 0 8 1 3 12
koalice ODS a KDS 84 0 0 0 1 85
KDU-ČSL 13 0 0 0 0 13
Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) 56 0 0 0 1 57
Levý blok (KSČM, Strana demokratické levice) 0 8 18 5 3 34
Liberálně sociální unie (LSU) 5 0 3 3 1 12
ČSSD 2 3 6 4 1 16
neorg. 4 0 0 0 0 4
SPR-RSČ 0 8 0 2 0 10
Slovenská národná strana (SNS) 15 0 0 0 0 15
Sociálně demokratická strana Slovenska (SDSS) 3 0 1 0 1 5
Celkem 184 30 55 20 11 300

Zákon č. 542/1992 Sb., o zániku ČSFR
Text zákona viz http://svornost.com/?p=2468

Příčiny rozdělení Československa: analýza po 10 letech
Zajímavé shrnutí dat a analýza od Karla Vodičky viz www.tahace.cz/vodicka_net/historcas2.pdf

Autor: Šneba

Poslanci FS řekli: Sbohem, Československo
Praha – Přesně ve 13 hodin 21 minut schválili poslanci Federálního shromáždění zákon, podle něhož uplynutím 31. prosince 1992 zaniká ČSFR a jejími nástupnickými státy se stávají Česká republika a Slovenská republika.
Tento zákon, který nemá od roku 1918 v Československu obdoby, schválili zákonodárci v české části Sněmovny národů minimálně předepsanou většinou 45 hlasů (7 proti, 11 se zdrželo). O jeden hlas více, než je potřebná většina, získal zákon ve slovenské části Sněmovny národů, kde pro něj hlasovalo 46 poslanců (7 proti, 16 se zdrželo). Ve Sněmovně lidu prošel zákon 92 hlasy, přičemž minimálně předepsaná většina činí 90 hlasů (16 proti, 28 se zdrželo).
Přijetí zákona podpořili všichni přítomní poslanci ODS-KDS, KDU-ČSL, HZDS, SNS a bývalí členové SPR-RSČ. Pro návrh této právní normy se nevyslovil nikdo z poslanců KDH, Coexistence, Levého bloku a Sládkových republikánů. V dalších poslaneckých klubech hlasovali pro přijetí zákona dva poslanci ze SDL – Rudolf Tvaroška a Štefan Nižňanský. V pětičlenném klubu slovenských sociálních demokratů zvedli ruku pro zákon Lubor Bystrický, Pavol Delinga a Jozef Klein. V řadách české opozice souhlasilo se zákonem pět poslanců z LSU – Jiří Čejka (Strana zelených), Emil Dufala (Zemědělská strana), Blanka Hyková (ČSS), Zdeněk Rodr (Zemědělská strana) a Jan Veselka (Zemědělská strana) a mezi českými sociálními demokraty podpořili zákon Valtr Komárek a Josef Žanda. Ostatní poslanci ze slovenských a českých opozičních stran pro předlohu nehlasovali.
K těsnému souhlasu s návrhem zákona o zániku ČSFR dospěl včera federální parlament po složitých peripetiích, kdy se měnila situace každým okamžikem. Na svém ranním zasedání dospěl dohodovací výbor ustanovený po prvním neschválení zákona minulý týden ke kompromisu. Většina členů dohodovacího výboru se shodla na novém znění dodatečného článku zákona, podle něhož znění této ústavní normy nabývá účinnosti, pokud bude ústavní zákon schválen v ČR referendem nebo národní radou a totéž by se mělo stát na Slovensku v Národní radě SR.
Dále dohodovací výbor připojil dodatek, že ústavní způsob tohoto schvalování si stanoví národní rady samy. Na půdě dohodovacího výboru podpořili kompromis zástupci ODS-KDS, HZDS, KDU-ČSL, SNS, SDL, LSU a SDSS. Hlasování se zdrželi komunisté a zástupce maďarských stran, proti hlasovali zástupci ČSSD a KDH. Vyslanec Sládkových republikánů se od počátku činnosti výboru nezúčastňoval. Se závěrem dohodovacího výboru předstoupil před sněmovny jeho předseda Víťazoslav Moric (SNS). Práci dohodovacího výboru přirovnal ke kaleidoskopu, kdy se obrazy nepřetržitě střídaly. „Jednou byl obraz jasný, jednou zamlžený,“ prohlásil V. Moric. Již v té době však bylo známo, že krátce před zahájením jednání sněmoven se české vládní strany ODS, KDU-ČSL a KDS rozhodly nepodpořit navržené kompromisní řešení předpokládající ratifikaci zákona o zániku národními radami.
Důvodem odporu českých vládních stran k navrhovanému řešení byla obava, že opozice bude chtít zákon FS ratifikovat třípětinovou většinou, kterou je pro českou koalici obtížné v NR získat. Její obavy potvrdil ve sněmovně poslanec Zdeněk Masopust (LB), jenž označil navrhované řešení za ústavní pouze v případě, že „ratifikace proběhne v národních radách třípětinovou většinou“.
Když po přerušení jednání sněmoven a další schůzce dohodovacího výboru nezměnili zástupci české koalice své stanovisko, neprošel jeho návrh v české části SN FS ani ve Sněmovně lidu. V této době k poslancům dospěly zákulisní informace o tom, že pro případ neschválení zákona o zániku ČSFR má česká koalice připravenu Deklaraci o zániku ČSFR, která by měla být přijata pouze nadpoloviční většinou. V textu deklarace, který měl předložit zástupce KDU-ČSL a jejž se nám podařilo získat, se mimo jiné praví, že Federální shromáždění „vědomo si odpovědnosti za další pokojný vývoj“ se usneslo na tom, že ČSFR zaniká k 31. prosinci a nástupnickými státy se stávají ČR a SR. Oproti zákonu o zániku nepočítala deklarace s transformací federálních poslanců do národních rad.
Těsně před závěrečným hlasováním ve sněmovnách o zákonu o zániku ČSFR si vyžádal krátkou přestávku klub poslanců slovenské sociální demokracie. Především jejich hlasy pak rozhodly o přijetí zákona ve slovenské Části SN FS. Prakticky ve stejné době, kdy tři federální poslanci SDSS podpořili návrh zákona o zániku federace, prohlásil v Bratislavě místopředseda SDSS Jaroslav Volf: Sociálně demokratická strana Slovenska odmítá spoluzodpovědnost za proces rozdělení ČSFR, který bude mít negativní důsledky na obyvatelstvo.
Přijetí zákona, kterým po třiasedmdesáti letech zaniká Československo, uvítala většina poslanců i hostů na galerii FS bouřlivým potleskem. Ihned poté, co se výsledek hlasování objevil na hlasovací tabuli, si ve sněmovně jako první potřásli rukama předseda ODS a premiér české vlády Václav Klaus a místopředseda HZDS a předseda FS Michal Kováč. V kuloárech pak poslanci SNS roztáhli vlajku Slovenské republiky a zapěli píseň Hej, Slováci.

Autor: Jana Bendová, Jiří Leschtina (MF Dnes, 26.11.1992)

Tento příspěvek zařazen v rubrice kalendárium, listopad. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam