12. březen 2011 v Novém Bydžově očima nezávislého pozorovatele

demonstrace_Bydzov_17_03_2011_5Asi všichni, kteří čtete právě teď tento text, jste odněkud, ať už z internetu, novin, televize či rádia, pochytili něco o dění v Novém Bydžově. Po medializaci některých případů, týkajících se nepřizpůsobivých spoluobčanů, se rozhodla Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), že v Novém Bydžově uspořádá… No, ani nevím jak to nazvat. Přijedou demonstrovat? Pomoci? Poukázat na problém? Vyřešit problém? Za sebe se domnívám, že akce, kterou DSSS uspořádala, byla absolutně bezvýznamná, zbytečná, populistická a své problémy si toto bývalé královské, později okresní město o zhruba sedmi tisíci obyvatelích ponese dál.

Nechci tvrdit, že jsem nepředpokládal podobný resultát, ale přeci jen jsem se do Nového Bydžova jel osobně přesvědčit, co že se to vlastně má konat a jak to bude celé probíhat, kolik se zúčastní lidí, jaká bude účast místních a tak dále, jednoduše mne zajímaly údaje, u kterých už ze zkušenosti vím, že jim nemůžu stoprocentně věřit, pokud se ke mně dostala přes, převážně komerční, masmédia. Ironií osudu je, že v průběhu mého výskytu v blízkosti hlavního dění se mi toto potvrdilo způsobem, který bych ani nečekal, ale o tom až později.

Na místo jsem přijel vyzbrojen fotoaparátem a informacemi o plánovaném oficiálním programu, tedy že od jedné hodiny odpolední má na Masarykově náměstí započít ohlášená protestní akce DSSS a že jsou plánovány shromáždění dalších třech organizátorů. Jednalo se dále o shromáždění Za poklidné soužití v Novém Bydžově (svolavatelem a organizátorem byl Drahomír Radek Horváth),shromáždění Proti rasismu a neonacismu a poslední akcí měl být Happening proti rasismu a neonacismu, (obě ohlásil a měl organizovat Jan Cemper). Neoficiálně však k účasti vyzývaly své příznivce například i AFA, CSAF a na druhé straně NO, AN a další.

Velmi brzy se mi potvrdila moje domněnka, že v programu dojde ke změnám. První řečník DSSS vystoupil krátce po jedné hodině odpolední, byl jím sám předseda DSSS, jehož promluva k davu působila silně populisticky, prakticky zopakoval problémy nám všem, až na paní Stehlíkovou, pana Kocába a několik dalších samozvaných předních odborníků v dané problematice, známé. Pro změnu jsem se z jeho projevu opět nedozvěděl nic nového, a tak jsem po pár minutách, projev již nevnímaje, začal s focením. V tom se ke mně dostala informace, že shromáždění Za poklidné soužití v Novém Bydžově odvolalo svojí ohlášenou akci a místo toho že uspořádají akci církevní, kterou vedla mladá farářka Českobratrské církve husitské Michaela Kajlíková. Vskutku chytrý tah, na církevní akce se totiž nevztahují paragrafy, které by pořadatelům zákonnými prostředky zabránily v tom, aby mohli blokovat ohlášenou trasu pochodu DSSS. Na pochody církevního rázu se nevztahuje ani ohlašovací povinnost, a tak se jednoduše pár lidí po ukončení církevní akce policií, za podpory na místě přítomných bývalých ministrů Ondřeje Lišky a Michaela Kocába, vydalo do cesty příznivcům DSSS. Dorazili do ulice Na Šarlejích, kde si sedli na zem a vyčkávali na příchod svých názorových rivalů. Vzhledem k tomu, že neuposlechli výzvy policie k opuštění prostoru, nasadila tato proti nim pyrotechniku a nakonec je rozehnala policejní jízda. Tímto zákrokem policie předešla střetu mezi oběma zúčastněnými stranami, za což byla pozitivně hodnocena jak lidmi z vedení města, tak i lidmi z DSSS. Mezi tím se řečníci střídali, ať už byli z řad DSSS, nebo šlo o hosty. Většina projevů kritizovala dnešní pojetí sociálního státu v ČR, nespravedlnost zákonů a nebo zmiňovala problémy s cikány. Předseda DSSS Tomáš Vandas se také několikrát opřel do Ivany Řápkové, která se ujala jakési záštity při sjezdu starostů měst majících stejný problém jako Nový Bydžov. Strefoval se také do starosty Nového Bydžova Pavla Loudy, a to především za to, že odmítl oficiální nabídku DSSS a do města zmíněnou stranu nepovolal, protože se podle tvrzení Vandase údajně bál spojování s neonacisty. Čeho jsem si všiml, je změna proti obdobným akcím v minulosti – v davu značně ubylo oblečení s motivy neonacistických či rasistických kapel, stejně tak jako dalších symbolů, které by daného jedince mohly spojovat s neonacismem, nelze však říci, že by zde nebyly k vidění. Zaměřil jsem se také na obyvatele Nového Bydžova a jejich účast a aktivitu na akcích, které se zde 12. 3. konaly. O aktivitě se příliš mluvit nedá, ani v průvodu jsem jich neviděl mnoho, ale mluvil jsem s postaršími domorodci, jistě už důchodového věku, kteří si pochvalovali, že alespoň dnes se můžou jít s pocitem bezpečí posadit na lavičku na náměstí. Co si u nich kdo ve městě pořádá, jim bylo celkem jedno, jen zmínili, že je problém především s mladými cikány a že se alespoň o Bydžovu bude někde chvíli mluvit. To už jsem ale zase zpozorněl, jelikož se slova a mikrofonu před davem ujal Marián Mišún z Ľudové strany Naše Slovensko. Mou pozornost upoutal především radikálním projevem, který byl skutečně politicky nekorektní par excellence. Po tom, co padla věta: “Všetci dnes vidíme, ako sa v Európe roztahujú ti čudní rákosníci so zvláštními očami…“, jsem očekával, že bude každou chvíli akce DSSS rozpuštěna a řečník už po své trase z Nového Bydžova neodjede, k mému údivu však projev ani shromáždění přerušeno nebylo a padlo ještě několik obdobných perel politické nekorektnosti. (Pokud má někdo zájem, video je dostupné na serveru youtube.com. Zatím.) Pokus o další možný střet příznivců DSSS a jejich odpůrců byl poté vyvolán krátce po ukončení projevů, odhadem kolem půl čtvrté odpolední. Policii se ho podařilo opět odvrátit, když vstoupila mezi skupinu lidí a držela od sebe dva davy, nebo spíše dav a daveček.

Tímto se však dostávám k počtům účastníků na obou stranách a zde se mi potvrdila ona v úvodu avizovaná nespolehlivost médií. Byl jsem totiž svědkem manipulace čísly, kdy jeden příslušník police ČR přišel mezi novináře, připustil, že příznivců DSSS je asi kolem 600, ale oficiálně že se bude mluvit o 400 příznivcích. Ano, dá se říci, že tam byl hluk, že jsem se přeslechl, sám jsem původně nechtěl uvěřit tomu, že by to tak skutečně bylo, ale prošel jsem si několik informačních a zpravodajských serverů a je zajímavé, že prvotní zprávy mluví o někdy až 700 příznivcích DSSS, průměrně se v prvotních zprávách na internetu uvádí číslo kolem 600, ale pozdější články už mají čísla posazená o jednu až dvě stovky níže na zmíněných 400. Že by šlo jen o přesnější odhad, že by to někdo počítal z videa hlavu od hlavy? Stejně tak se domnívám, že zmiňované počty u protistrany jsou mírně nadhodnocené, psalo se o cca 100 lidech, já bych jich dle mého skromného názoru při nejlepší vůli napočítal polovinu.

Za zmínku jistě ještě stojí, že nakonec se uskutečnily jen dvě ze čtyř ohlášených akcí, a to akce DSSS a akce shromáždění Za poklidné soužití v Novém Bydžově, která, jak jsem již zmínil, se změnila v církevní shromáždění. Zbylé dvě akce, organizované Janem Cemperem, neproběhly.

Nový Bydžov jsem opustil krátce po páté hodině, kdy většina účastníků, kteří už před hodinou byli vyzvání Policií k opuštění prostoru Masarykova náměstí, se vydala směrem k Městci Králové.

Osobně hodnotím popsané dění jako zbytečnou a přehnanou reakci na nevhodnou medializaci problémů v Novém Bydžově. Líbil se mi však přístup a postup policie, která měla akci pod kontrolou a předešla situacím, které mohly vést ke konfliktu mezi přítomnými. Jako efektivní nástroj proti problémovému davu se ukázala jízda, v pohotovosti nad Bydžovem byl připraven i vrtulník. Nemyslím si ale, že to byla nejlepší možná investice nemalých částek ze státního rozpočtu, který dotujeme my všichni. Situace, která v Novém Bydžově vyvstala, jistě vyžaduje řešení, nikoliv však takové, jaké předvedla DSSS, tedy nic neřešící, pouze stranu zviditelňující. Díky shromáždění a proslovům této partaje jistě 13.březen 2011 světlejším zítřkem v Novém Bydžově nebyl.

Jaroslav Žákech

Tento příspěvek zařazen v rubrice Královéhradecký, společenské. Bookmark the permalink.

3 Responses to 12. březen 2011 v Novém Bydžově očima nezávislého pozorovatele

 1. Cornwael says:

  můj názor je na 99% shodný s Davidovým, to jedno 1% je že bych pro příslušníky obou táborů připravil velkou vyvápněnou jámu, rozdal zbraně a „kluci do toho!“. Ne vážně, dokud státní orgány nebudou řešit problémy slušných lidí, tak budou existovat strany jako DSSS, bez jakéhokoliv rozumného programu a cíle… ale když pro důchodce jediný čas kdy si může v bezpečí sednout v parku na lavičku je při pochodu nácků po městě je velmi, ale velmi smutné.

 2. David Khol says:

  Tedy – jelikož jsem z okolí a Bydžov je mi blízký, hodně mne to zajímá. Akce jako takové jsem se nezůčastnil, ale zaujaly mne názory místních. Jejich postoj byl vcelku jasný – nelíbí se jim chování Romů, ale ani těch, kteří proti nim demonstrují. Jiný známý příslušníky obou táborů potkal ve vlaku – a jeho hodnocení bylo dosti ostré : oba tábory jsou prostě povl. Docela mi vadí, že se nenajde nic vyššího, to že ti civilizovanější a slušnější jsou raději zalezlí doma – a ke všemu raději mlčí. A lidé typu Kocába či Lišky – to jsou prostě tajtrlíci, kterří se potřebují lacině zviditelnit – lidé jejich politiku odmítli, ale oni prostě stále sní o návratu do ministerských křesel

 3. Vladimír Turek says:

  V Mariánskohorském zpravodaji jsem nalezl zajímavý report ze středu dění :

  V polovině února (na svatého Valentýna) se konalo v Novém Bydžově setkání starostů České republiky a to těch, kteří mají své zkušenostní s tzv. nepřizpůsobivými občany. Cílem setkání bylo spojit své síly a apelovat i na stát aby nenechal své starosty měst a obcí na holičkách. je notoricky známo, že problematika určitých skupin českého národa je dlouhodobě neřešena. Na samosprávy měst se snáší oprávněna kritika zákon ctících občanů, kteří se necítí ve svém bydlišti dostatečně bezpečně a mají pocit diskriminace, protože všechny výhody jsou na straně vagabundů. Navíc, kdo se ozve, je označen za rasistu i když VŠICHNI občané České republiky jsou jedné rasy. Různé vládní agentury zabývající se touto problematikou starosty z jejich tíživé situace nevytrhnou a specializované neziskovky jsou bezednou studnicí, kam se dají utopit peníze. na vině je skutečnost, že chybí potřebné paragrafy v zákonech České republiky. Ty stávající nahrávají asociálům. A právě o tom bylo v Novém Bydžově řeč. Do debaty se zapojila i paní starostka Liana Janáčková a moje konstatování, že by východiskem z patové situace mohlo být, mimo jiné i zavedení domovského práva.

  Autor : Jiří Jezerský , místostarosta Mariánských hor a Hulvák (Ostrava)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam